Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/200/2018 Rady Gminy Wąsosz

z dnia 27 lutego 2018 r.

w sprawie podziału Gminy Wąsosz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-03-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe