Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LXIX/411/18 Rady Miejskiej w Sokółce

z dnia 13 marca 2018 r.

w sprawie podziału Gminy Sokółka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-03-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe