Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.70.2018.KK Wojewody Podlaskiego

z dnia 29 sierpnia 2018 r.

stwierdzające nieważność części uchwały nr XLVIII/608/2018 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie i sposobu ich pobierania

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-08-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe