Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Rudka

z dnia 30 listopada 2018 r.

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Rudka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019 - 2020

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-01-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe