Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/52/19 Rady Gminy Białowieża

z dnia 12 czerwca 2019 r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Białowieża

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-06-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe