Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/162/2019 Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 19 września 2019 r.

w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Supraśl dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu uzyskania zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zadania

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-10-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe