Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/228/2020 Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 29 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli dotacji celowych dla rodzinnych ogródków działkowych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-02-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe