Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/94/20 Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 4 lutego 2020 r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Knyszyn oraz terminów i miejsca ich składania

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-02-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe