Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/98/2020 Rady Gminy Sejny

z dnia 11 lutego 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały nr X/84/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sejny"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-02-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe