Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Postanowienie nr 16/2020 Komisarza Wyborczego w Białymstoku II

z dnia 18 lutego 2020 r.

zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta Brańsk na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-02-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe