Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 88/XVII/2020 Rady Miasta Zambrów

z dnia 28 kwietnia 2020 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-05-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe