Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie Zarządu Związku Powiatów Województwa Podlaskiego

z dnia 23 marca 2020 r.

z wykonania planu finansowego Związku Powiatów Województwa Podlaskiego za 2019 rok

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-07-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe