Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.23.2021.MWM Wojewody Podlaskiego

z dnia 30 marca 2021 r.

stwierdzające nieważność części uchwały nr XX/226/2021 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania prawa do okresowych Stypendiów Artystycznych, ich rodzajów i wysokości oraz Nagród i Wyróżnień za osiągnięte wyniki artystyczne

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-03-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe