Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIX/162/21 Rady Gminy Płaska

z dnia 23 marca 2021 r.

w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-04-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe