Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/334/2021 Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 24 maja 2021 r.

w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-06-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe