| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/342/12 Rady Miejskiej w Ropczycach

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.) -

Rada Miejska w Ropczycach uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, w wysokości brutto 20,35 zł . za 1m3nieczystości.

§ 2. 1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, w wysokości brutto 12,50 zł za jednorazowy odbiór odpadów komunalnych z pojemnika o pojemności 60 litrów.

2. W przypadku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, górne stawki opłat o których mowa w §2 ust.1, ustala się w wysokości brutto 6,50 za jednorazowy odbiór odpadów komunalnych z pojemnika o pojemności 60 litrów.

3. Za pojemnik o innej pojemności, stawkę opłaty określoną w §2 ust. 1 i 2, ustala się jako wielokrotność tej opłaty proporcjonalnie do wielkości pojemnika.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ropczyc.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji ds .gospodarki komunalnej oraz rozwoju gospodarczego Rady Miejskiej w Ropczycach.

§ 5. Traci moc uchwała nr XIX/198/12 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 roku.

Przewodniczący Rady


Józef Misiura

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Onwelo

Onwelo to nowoczesna polska spółka technologiczna, która specjalizuje się w budowaniu innowacyjnych rozwiązań IT dla firm z branży finansowej, ubezpieczeniowej, telekomunikacyjnej, farmaceutycznej oraz FMCG.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »