| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/281/2013 Rady Miejskiej w Pilźnie

z dnia 26 kwietnia 2013r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pilzno, udostępnionych operatorom i przewoźnikom oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 15 ustawy z   dni 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym(Dz. U. z   2011r. Nr 142, poz. 1591 z   póź zm), oraz art. 15 ust. 1   pkt. 6   i ust. 2   ustawy z   dnia 16 grudnia 2010 roku o   publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z   2011r. Nr 5, poz. 13), Rada Miejska w   Pilźnie uchwala, co następuje:  

§   1.   Określa się przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pilzno zgodnie z   załącznikiem Nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Warunki i   zasady korzystania z   przystanków określa załącznik Nr 2   do niniejszej uchwały.  

§   3.   Traci moc uchwała Nr XVI/136/2012 z   dnia 28 lutego 2012r. w   sprawie: ustalenia stawki opłaty za korzystanie z   przystanku autobusowego będącego własnością Gminy Pilzno.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pilzna.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Pilźnie  


mgr   Michał   Maziarka

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/281/2013
Rady Miejskiej w Pilźnie
z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pilzno  

Lp  

Miejscowość  

Numer przystanku  

Nazwa przystanku  

1  

Bielowy  

01  

Bielowy Łącka  

2  

Bielowy  

02  

Bielowy Remiza OSP  

3  

Dobrków  

01  

Dobrków Szkoła  

4  

Dobrków  

02  

Dobrków Maga  

5  

Gołęczyna  

01  

Gołęczyna Kopaliny  

6  

Gołęczyna  

02  

Gołęczyna Las  

7  

Gołęczyna  

03  

Gołęczyna Kopaliny Maga  

8  

Łęki Dolne  

01  

Łęki Dolne Stary Gościniec  

9  

Łęki Dolne  

02  

Łęki Dolne Południowa 1  

10  

Łęki Dolne  

03  

Łęki Dolne Południowa 2  

11  

Łęki Dolne  

04  

Łęki Dolne Południowa skrzyżowanie  

12  

Łęki Dolne  

05  

Łęki Dolne Szkoła  

13  

Łęki Górne  

01  

Łęki Górne Krzywa  

14  

Łęki Górne  

02  

Łęki Górne Krzywa Molek  

15  

Łęki Górne  

03  

Łęki Górne Krzywa skrzyżowanie  

16  

Łęki Górne  

04  

Łęki Górne Stary Gościniec Flis  

17  

Łęki Górne  

05  

Łęki Górne Stary Gościniec Kusza  

18  

Łęki Górne  

06  

Łęki Górne Tuchowska  

19  

Łęki Górne  

07  

Łęki Górne Świnia Góra  

20  

Łęki Górne  

08  

Łęki Górne Łosie Świnia Góra Kozioł  

21  

Łęki Górne  

09  

Łęki Górne Świnia Góra n.ż.  

22  

Łęki Górne  

10  

Łęki Górne Świnia Góra Łosie Kusek  

23  

Łęki Górne  

11  

Łęki Górne Szkoła  

24  

Machowa  

01  

Machowa Szkoła  

25  

Parkosz  

01  

Parkosz GS  

26  

Parkosz  

02  

Parkosz Grajcar  

27  

Parkosz  

03  

Parkosz Szumowicz  

28  

Parkosz  

04  

Parkosz  

29  

Pilzno  

01  

Pilzno Zajezdnia  

30  

Pilzno  

02  

Pilzno Przymiarki  

31  

Pilzno  

03  

Pilzno ul. Kościuszki  

32  

Pilzno  

04  

Pilzno ul. Kościuszki - Leśna  

33  

Pilzno  

05  

Pilzno Przymiarki n.ż.  

34  

Pilzno  

06  

Pilzno ul. Kościuszki skrzyżowanie  

35  

Pilzno  

07  

Pilzno ul. Kazimierza Wielkiego Ginazjum  

36  

Pilzno  

08  

Pilzno ul. Witosa (I)  

37  

Pilzno  

09  

Pilzno ul. Witosa Limba  

38  

Pilzno  

10  

Pilzno ul. Witosa sklep  

39  

Pilzno  

11  

Pilzno ul. Witosa Akpil  

40  

Pilzno  

12  

Pilzno ul. Paderewskiego n.ż.  

41  

Pilzno  

13  

Pilzno ul. Paderewskiego kurnik  

42  

Pilzno  

14  

Pilzno Szkoła  

43  

Podlesie  

01  

Podlesie Leśniczówka I  

44  

Podlesie  

02  

Podlesie Leśniczówka n.ż.  

45  

Podlesie  

03  

Podlesie Sklep  

46  

Podlesie  

04  

Podlesie Węgielnica I  

47  

Podlesie  

05  

Podlesie Węgielnica II  

48  

Podlesie  

06  

Podlesie lipa  

49  

Słotowa  

01  

Słotowa Szkoła  

50  

Strzegocice  

01  

Strzegocice Szkoła  

51  

Zwiernik  

01  

Zwiernik Łosie przepust  

52  

Zwiernik  

02  

Zwiernik Łosie Kapliczka  

53  

Zwiernik  

03  

Zwiernik Łosie  

54  

Zwiernik  

04  

Zwiernik Łosie wąwóz  

55  

Zwiernik  

05  

Zwiernik Krasówka skrzyżowanie  

56  

Zwiernik  

06  

Zwiernik Budyń I   Czerwonka  

57  

Zwiernik  

07  

Zwiernik Budyń I   skrzyżowania  

58  

Zwiernik  

08  

Zwiernik Budyń I   przepust  

59  

Zwiernik  

09  

Zwiernik Sośniny  

60  

Zwiernik  

10  

Zwiernik Budyń II Lubcza Kapliczka  

61  

Zwiernik  

11  

Zwiernik Szkoła  

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Pilźnie  


mgr   Michał   Maziarka

 


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/281/2013
Rady Miejskiej w Pilźnie
z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Warunki i   zasady korzystania z   przystanków komunikacyjnych udostępnionych operatorom i   przewoźnikom, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pilzno.  

1.   Z przystanków komunikacyjnych mogą korzystać wyłącznie operatorzy publicznego transportu zbiorowego oraz przewoźnicy uprawnieni do prowadzenia działalności gospodarczej w   zakresie przewozu osób.  

2.   Korzystanie z   przystanków może odbywać się wyłącznie w   celu realizacji przewozów – wsiadanie i   wysiadanie pasażerów.  

3.   Korzystanie z   przystanków komunikacyjnych odbywa się nieodpłatnie.  

4.   Zatrzymanie pojazdów na przystankach komunikacyjnych w   szczególności powinno:  

1)   odbywać się według uzgodnionego rozkładu jazdy,  

2)   zapewnić innym użytkownikom korzystanie z   nich na równych prawach,  

3)   umożliwić pasażerom bezpieczne wsiadanie i   wysiadanie,  

4)   następować wyłącznie na czas niezbędny do wsiadania i   wysiadania pasażerów.  

5.   Na przystankach zabrania się:  

1)   postoju ponad czas niezbędnych do obsługi pasażerów,  

2)   umieszczania bez zgody właściciela lub zarządzającego plakatów, ogłoszeń oraz prowadzenia innej działalności niż przewozów osób.  

6.   Operatorzy i   przewoźnicy korzystający z   przystanków zobowiązani są do uzyskania od właściciela lub zarządzającego przystankami uzgodnienia w   szczególności w   zakresie:  

1)   ilość przystanków komunikacyjnych, z   których mogą korzystać,  

2)   treści, wymiarów, wyglądu, sposobu i   miejsca umieszczania informacji z   rozkładem jazdy.  

7.   Umieszczania informacji z   rozkładem jazdy oraz utrzymanie jej w   należytym stanie estetycznym i   technicznym należy do korzystającego operatora lub przewoźnika.  

8.   Udostępnianie przystanków komunikacyjnych następuje na pisemny wniosek, do którego należy dołączyć:  

1)   kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności w   zakresie przewozu osób,  

2)   wykaz obsługiwanych przystanków wraz z   rozkładem jazdy.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Pilźnie  


mgr   Michał   Maziarka

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bibby Financial Services Sp. z o.o.

Ekspresowe finansowanie należności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »