| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/123/16 Rady Miejskiej w Strzyżowie

z dnia 28 stycznia 2016r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dla kandydatów do publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzyżów, zamieszkałych poza obwodem szkoły

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.) oraz art. 20 e ust 3 i 4 w związku z art. 20 zf pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj.: Dz.U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.)

Rada Miejska w Strzyżowie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące kryteria i liczbę punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania kryterium przy naborze kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, do klasy pierwszej szkoły podstawowej i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Strzyżów, które po przeprowadzeniu postepowania rekrutacyjnego nadal dysponują wolnymi miejscami:

Lp.

Kryterium

Punkty

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania kryterium

1.

Kandydat mieszka na terenie Gminy Strzyżów

20

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o zamieszkaniu wraz z dzieckiem na terenie Gminy Strzyżów

2.

Kandydat mieszka na terenie tej samej miejscowości

10

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o zamieszkaniu wraz z dzieckiem na terenie miejscowości w której znajduje się szkoła

3.

Rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek szkolny w tej samej szkole

10

Dane potwierdza dyrektor szkoły na podstawie dokumentacji szkolnej

4.

Miejsce pracy jednego z rodziców/opiekuna prawnego znajduje się w obwodzie wybranej szkoły

10

Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej

5.

Krewni kandydata wspierający rodziców/prawnych opiekunów w zapewnieniu mu należytej opieki zamieszkują w obwodzie wybranej szkoły

5

Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o miejscu zamieszkania krewnych wspierających rodziców w opiece nad kandydatem.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzyżowa.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych i Prawnych Rady Miejskiej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Strzyżowie


mgr Wioletta Drozd

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Adamczak

Ekspert z zakresu podatków i rachunkowości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »