| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/127/2012 Rady Gminy Stężyca

z dnia 1 marca 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata i nieprzekraczający 10 lat

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit."a", art. 40 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz.887 oraz Nr 217, poz. 1281) i art. 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307 i Nr 200, poz.1323 oraz z 2011 r. Nr 64, poz.341, Nr 106, poz.622, Nr 115, poz.673, Nr 129, poz.732, Nr 130, poz.762, Nr 135, poz.789, Nr 163, poz.981, Nr 187, poz.1110 i Nr 224, poz.1337) Rada Gminy Stężyca uchwala, co następuje:

§ 1. W § 3 uchwały Nr VII/61/2011 Rady Gminy Stężyca z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zasad nabywania, obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata i nieprzekraczający 10 lat dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

" 4. Upoważnia się Wójta do dzierżawienia nieruchomości od osób trzecich w przypadkach uzasadnionych interesami Gminy, w szczególności na cele związane z realizacją planów inwestycyjnych lub zadań własnych Gminy na okres nie przekraczający 10 lat. " .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Stężyca


Stefan Literski


Uzasadnienie

Stosownie do art. 18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) do wyłącznej kompetencji rady gminy należy określanie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas nieoznaczony i na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.

W celu zabezpieczenia niezbędnych nieruchomości w przypadkach uzasadnionych interesami gminy, a w szczególności na cele związane z realizacją planów inwestycyjnych lub zadań własnych Gminy, uznaje się za zasadnie upoważnienie Wójta do samodzielnego działania w zakresie przewidzianym niniejszą uchwałą.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »