| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/175/13 Rady Gminy Dziemiany

z dnia 6 marca 2013r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. Nr 391) w związku z art. 18 ust 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), Rada Gminy Dziemianyuchwala, co następuje:

§ 1.

Właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy Dziemiany, w terminach wskazanych w § 2 ust. 1-3 niniejszej uchwały, zobowiązani są do uiszczania na rzecz gminy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości określonej w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a w przypadku jej niezłożenia albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, w wysokości określonej przez wójta w decyzji wydanej na podstawie art. 6o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 2.

1. Opłatę, o której mowa w § 1, właściciele nieruchomości, uiszczają za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec, lub powstały odpady komunalne.

2. Opłatę należy wnosić:

a. za okres od 1 lipca do 31 sierpnia - w terminie do dnia 20 sierpnia,

b. za okres od 1 września do 31 października - w terminie do dnia 20 października,

c. za okres od 1 listopada do 31 grudnia - w terminie do dnia 20 grudnia,

d. za okres od 1 stycznia do 28 lutego - w terminie do dnia 20 lutego.

e. za okres od 1 marca do 30 kwietnia - w terminie do dnia 20 kwietnia.

f. za okres od 1 maja do 30 czerwca - w terminie do dnia 20 czerwca.

3. Opłatę należy uiszczać przelewem na rachunek bankowy lub w kasie Urzędu Gminy Dziemiany.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dziemiany.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą z dniem 1 lipca 2013r.

Przewodniczący Rady Gminy Dziemiany


Krzysztof Rolbiecki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marek Opiela

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »