| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr KD.031.8.2013 zarządu powiatu starogardzkiego

z dnia 30 grudnia 2013r.

pomiędzy Powiatem Starogardzkim, a Gminą Skarszewy w sprawie udzielenia dotacji celowej za zarządzanie drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Skarszewy

Na podstawie art. 19 ust.4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 260), art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r., poz. 595) i art.8 ust.2a ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013r., poz.594) zawiera się porozumienie pomiędzy Powiatem Starogardzkim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Starogardzkiego, w którego imieniu występują:

1)Leszek Burczyk - Starosta Starogardzki,

2)Kazimierz Chyła - Wicestarosta Starogardzki zwanym dalej "Powiatem" a Gminą Skarszewy reprezentowaną przez:

1)Dariusza Skalskiego - Burmistrza Skarszew zwanym dalej "Gminą". Strony ustalają co następuje:

§ 1. 1. Przedmiotem niniejszego porozumienia jest udzielenie przez Powiat dotacji celowej Gminie nautrzymanie i konserwację dróg powiatowych z terenu miasta Skarszewy w wysokości 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Starogardzkiego Nr XXXIII/274/2013 z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Starogardzkiego na rok 2014.

2. Drogi, o których mowa w ust. 1, to: Nr 2207G - ul. Kościuszki (na odcinku od ul. Starogardzkiej do pl. Gen. Hallera), Nr 2763G - pl. Hallera, ul. Wybickiego oraz ul. Chojnicka w Skarszewach.

§ 2. Kwota, o której mowa w § 1 ust. 1 zostanie przekazana w terminie do 30 czerwca 2014r.

§ 3. Gmina przedstawi sprawozdanie rzeczowo - finansowe z wykorzystania przekazanych środków do dnia 31 stycznia 2015r.

§ 4. 1. W przypadku nie wykorzystania środków w całości, Gmina zwróci Powiatowi środki niewykorzystane.

2. W przypadku nie wykorzystania środków zgodnie z przeznaczeniem wynikającym z niniejszego porozumienia, Gmina zwróci Powiatowi środki w całości.

§ 5. Porozumienie niniejsze obowiązuje w roku 2014r.

§ 6. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

§ 7. Treść niniejszego porozumienia zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Starosta Starogardzki


Leszek Burczyk


Wicestarosta Starogardzki


Kazimierz Chyła

Burmistrz Skarszew


Dariusz Skalski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawno-Rachunkowa "Kliman-Rola"

Nasza Kancelaria oferuje doradztwo prawne osobom fizycznym oraz zapewnia obsługę prawną przedsiębiorstw, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, fundacji i stowarzyszeń.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »