| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr KD.031.8.2013 zarządu powiatu starogardzkiego

z dnia 30 grudnia 2013r.

pomiędzy Powiatem Starogardzkim, a Gminą Skarszewy w sprawie udzielenia dotacji celowej za zarządzanie drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Skarszewy

Na podstawie art. 19 ust.4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 260), art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r., poz. 595) i art.8 ust.2a ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013r., poz.594) zawiera się porozumienie pomiędzy Powiatem Starogardzkim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Starogardzkiego, w którego imieniu występują:

1)Leszek Burczyk - Starosta Starogardzki,

2)Kazimierz Chyła - Wicestarosta Starogardzki zwanym dalej "Powiatem" a Gminą Skarszewy reprezentowaną przez:

1)Dariusza Skalskiego - Burmistrza Skarszew zwanym dalej "Gminą". Strony ustalają co następuje:

§ 1. 1. Przedmiotem niniejszego porozumienia jest udzielenie przez Powiat dotacji celowej Gminie nautrzymanie i konserwację dróg powiatowych z terenu miasta Skarszewy w wysokości 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Starogardzkiego Nr XXXIII/274/2013 z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Starogardzkiego na rok 2014.

2. Drogi, o których mowa w ust. 1, to: Nr 2207G - ul. Kościuszki (na odcinku od ul. Starogardzkiej do pl. Gen. Hallera), Nr 2763G - pl. Hallera, ul. Wybickiego oraz ul. Chojnicka w Skarszewach.

§ 2. Kwota, o której mowa w § 1 ust. 1 zostanie przekazana w terminie do 30 czerwca 2014r.

§ 3. Gmina przedstawi sprawozdanie rzeczowo - finansowe z wykorzystania przekazanych środków do dnia 31 stycznia 2015r.

§ 4. 1. W przypadku nie wykorzystania środków w całości, Gmina zwróci Powiatowi środki niewykorzystane.

2. W przypadku nie wykorzystania środków zgodnie z przeznaczeniem wynikającym z niniejszego porozumienia, Gmina zwróci Powiatowi środki w całości.

§ 5. Porozumienie niniejsze obowiązuje w roku 2014r.

§ 6. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

§ 7. Treść niniejszego porozumienia zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Starosta Starogardzki


Leszek Burczyk


Wicestarosta Starogardzki


Kazimierz Chyła

Burmistrz Skarszew


Dariusz Skalski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Miżołębska

biuro prawne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »