| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr L/327/14 Rady Powiatu Tczewskiego

z dnia 28 października 2014r.

w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych Powiatu Tczewskiego

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) i art. 49 ust. 2 w związku z art. 91d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191) Rada Powiatu Tczewskiego

uchwala, co następuje:

§ 1. Ustanawia się kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych Powiatu Tczewskiego za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XLIX/317/14 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 30 września 2014 roku w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych Powiatu Tczewskiego za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tczewskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Tczewskiego


mgr Piotr Odya


Załącznik do Uchwały Nr L/327/14
Rady Powiatu Tczewskiego
z dnia 28 października 2014 r.

Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/327/14
Rady Powiatu Tczewskiego
z dnia 28 października 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Uzasadnienie

Wysokość specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli, utworzonego w budżecie powiatu, wynosi 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli. Środki z funduszu są przeznaczone dla wyróżniających się w pracy nauczycieli oraz dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Tczewski.

Rada Powiatu Tczewskiego, działając na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym oraz art. 49 ust. 2 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela ustaliła kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych Powiatu Tczewskiego za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Uchwała ta ma charakter aktu kierownictwa wewnętrznego. Stąd też zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późniejszymi zmianami), jako akt normatywny podlega obowiązkowemu ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. W związku z tym, iż uchwała Rady Powiatu Tczewskiego Nr XLIX/317/14 z dnia 30 września 2014 roku weszła
w życie z dniem podjęcia, a nie po upływie 14 dniu od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A.

Obsługa wierzytelności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »