| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/375/2014 Rady Gminy Cewice

z dnia 4 listopada 2014r.

w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.), art. 10 oraz art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych [1](Dz. U. z 2014 r., poz. 849) Rada Gminy Cewice uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Cewice:

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:

1) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 774,00 zł

2) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1.286,00 zł

3) powyżej 9 ton 1.584,00 zł

2. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

1) pojazd posiadający dwie osie:

Dopuszczalna masa całkowita

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne


Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

od nie mniej niż 12 ton lecz mniej niż 13 ton

130 zł

184 zł

od nie mniej niż 13 ton lecz mniej niż 14 ton

184 zł

496 zł

od nie mniej niż 14 ton lecz mniej niż 15 ton

496 zł

696 zł

15 ton i więcej

696 zł

1.574 zł

2) pojazd posiadający trzy osie:

Dopuszczalna masa całkowita

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne


Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

od nie mniej niż 12 ton lecz mniej niż 17 ton

184 zł

316 zł

od nie mniej niż 17 ton lecz mniej niż 19 ton

316 zł

636 zł

od nie mniej niż 19 ton lecz mniej niż 21 ton

636 zł

832 zł

od nie mniej niż 21 ton lecz mniej niż 23 tony

832 zł

1.274 zł

23 tony i więcej

1.274 zł

1.978 zł

3) pojazd posiadający cztery osie i więcej:

Dopuszczalna masa całkowita

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne


Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

od nie mniej niż 12 ton lecz mniej niż 25 ton

832 zł

840 zł

od nie mniej niż 25 ton lecz mniej niż 27 ton

840 zł

1.308 zł

od nie mniej niż 27 ton lecz mniej niż 29 ton

1.308 zł

2.072 zł

29 ton i więcej

2.072 zł

3.078 zł

3. od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:

1) od 3,5 tony do 7 ton włącznie710,00 zł

2) powyżej 7 ton do 9 ton włącznie969,00 zł

3) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton1.044,00 zł

4. od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdów:

1) zespół pojazdów posiadający dwie osie:

Dopuszczalna masa całkowita

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne


Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

od nie mniej niż 12 ton lecz mniej niż 18 ton

36 zł

54 zł

od nie mniej niż 18 ton lecz mniej niż 25 ton

338 zł

606 zł

od nie mniej niż 25 ton lecz mniej niż 31 ton

706 zł

1.156 zł

31 ton i więcej

1.774 zł

2.402 zł

2) zespół pojazdów posiadający trzy osie:

Dopuszczalna masa całkowita

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne


Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

od nie mniej niż 12 ton lecz mniej niż 40 ton

1.560 zł

2.162 zł

40 ton i więcej

2.162 zł

3.106 zł

5. od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:

1) od 7 ton do 9 ton włącznie330 zł

2) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton654 zł

6. od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:

1) pojazdy jednoosiowe:

Dopuszczalna masa całkowita

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne


Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

od nie mniej niż 12 ton lecz mniej niż 18 ton

28 zł

42 zł

od nie mniej niż 18 ton lecz mniej niż 25 ton

226 zł

404 zł

25 ton i więcej

404 zł

704 zł

2) pojazdy dwuosiowe:

Dopuszczalna masa całkowita

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne


Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

od nie mniej niż 12 ton lecz mniej niż 28 ton

268 zł

404 zł

od nie mniej niż 28 ton lecz mniej niż 33 ton

770 zł

1.066 zł

od nie mniej niż 33 ton lecz mniej niż 38 ton

1.066zł

1.616 zł

38 ton i więcej

1.440 zł

1.922 zł

3) pojazdy trzyosiowe:

Dopuszczalna masa całkowita

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne


Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

od nie mniej niż 12 ton lecz mniej niż 38 ton

850 zł

1.182 zł

38 ton i więcej

1.182 zł

1.606 zł

7. od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc1.568 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc1.960 zł

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwałę podaje się do wiadomości mieszkańców gminy w formie obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Decyk


[1]] Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1)dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2)dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne, tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Gekko Taxens

Jesteśmy zespołem konsultantów biznesowych, czołowych ekspertów w swoich dziedzinach. Specjalizujemy się w kompleksowym doradztwie podatkowym, prawnym oraz consultingu operacyjnym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »