| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/152/2016 Rady Gminy Luzino

z dnia 17 marca 2016r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 roku Nr 142 poz.1515) art.211, art.212, art.216, art.217, art.218, art. 220, art.236 i art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz.885, z późn. zmianami)

RADA GMINY LUZINO
UCHWALA, CO NASTĘPUJE:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2016 o kwotę 4 361 777,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały. Określone zmiany budżetu Gminy obejmują:

- zwiększenie planu dochodów związanych z realizacją zadań bieżących w kwocie 461 477,91zł

- zwiększenie planu dochodów związanych z realizacją zada majątkowych w kwocie 3 900 300,00 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2016 o kwotę 5 082 157,64 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a do Uchwały. Określone zmiany budżetu Gminy obejmują :

- zwiększenie planu wydatków na realizację zadań bieżących w wysokości 399 957,64 zł,

- zwiększenie planu wydatków na realizację zadań majątkowych w wysokości 4 682 200,00 zł.

3. Zwiększa sięPRZYCHODY budżetu gminy o kwotę 489 429,73 zł stanowiące :

- wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 489 429,73 zł. Wielkości przychodów po zmianie obrazuje załącznik nr 3 do Uchwały.

4. Zmniejsza się ROZCHODY budżetu gminy o kwotę 230 950,00 zł. Wielkości rozchodów po zmianie obrazuje załącznik Nr 3a do Uchwały.

5. Dokonuje się przeniesienia środków finansowych pomiędzy działami budżetu gminy. Zmiany obrazuje załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 2. 1. W związku z § 1 dokonuje się zmiany PLANU FINANSOWEGO dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

2. Plan Finansowy dla zadań zleconych po zmianach, określa:

- dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 7 571 491,00 zł,

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 7 403 814,00 zł.

3. Plan finansowy zadań zleconych określonych w ust. 1 i 2 zawiera załącznik nr 4 i 5 do niniejszej Uchwały.

§ 3. W związku z paragrafem nr 1 i 2 ustala się wielkości dotacji celowych budżetu gminy. Wielkości wymienionych dotacji przedstawia załącznik Nr 6 i 6a do niniejszej Uchwały.

§ 4. 1. Po zmianach budżet Gminy Luzino wynosi:

- w zakresie dochodów 63 001 575,91 zł

- w zakresie wydatków 58 970 030,64 zł

2. Nadwyżkę budżetu w kwocie 4 031 545,27zł przeznacza się na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.

3. Przychody stanowiące wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 489 429,73 zł przeznacza się na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.

4. Planowane rozchody budżetu dotyczące spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów, stanowią kwotę 4 520 975,00 zł.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Luzino


Bartłomiej Formela


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/152/2016
Rady Gminy Luzino
z dnia 17 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/152/2016
Rady Gminy Luzino
z dnia 17 marca 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/152/2016
Rady Gminy Luzino
z dnia 17 marca 2016 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/152/2016
Rady Gminy Luzino
z dnia 17 marca 2016 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/152/2016
Rady Gminy Luzino
z dnia 17 marca 2016 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/152/2016
Rady Gminy Luzino
z dnia 17 marca 2016 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/152/2016
Rady Gminy Luzino
z dnia 17 marca 2016 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVI/152/2016
Rady Gminy Luzino
z dnia 17 marca 2016 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVI/152/2016
Rady Gminy Luzino
z dnia 17 marca 2016 r.
Zalacznik9.pdf


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVI/152/2016
Rady Gminy Luzino
z dnia 17 marca 2016 r.
Zalacznik10.pdf

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Artykuł Sponsorowany

Eksperci portalu infor.pl

Sienkiewicz, Jaroszewski, Zamroch – Radcowie Prawni Spółka Partnerska

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców, jak również pomoc dla klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »