| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LXXV/833/10 Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 października 2010r.

w sprawie: wysokości stawek podatku od środków transportowych

w sprawie: wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.- Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j.- Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. - Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95) - Rada Miasta Oświęcim uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych na terenie miasta Oświęcim w wysokości określonej w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Oświęcim.

§ 3. Traci moc uchwała Nr LIX/636/09 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2011 roku.


Załącznik do Uchwały Nr LXXV/833/10
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 27 października 2010 r.
Zalacznik.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Strict Minds Communication

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »