| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/108/2011 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej

z dnia 15 września 2011r.

w sprawie warunków udzielania bonifikat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami/, art.4 ust.7 pkt.2, ust.11 pkt.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości /Dz.U.Nr 175, poz.1459 z późniejszymi zmianami/

Rada Miejska w Kalwarii Zebrzydowskiej uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się warunki udzielania bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w trybie ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości - w odniesieniu do nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kalwaria Zebrzydowska, zabudowanych na cele mieszkaniowe, albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę.

§ 2.

Wyraża się zgodę na udzielenie następujących bonifikat:

1. Osobie fizycznej, której dochód miesięczny na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym nie przekracza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatnie półrocze roku poprzedzającego rok, w którym wystąpiono z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie odrębnych przepisów - 90 % bonifikaty od opłaty.

2. Wszystkim pozostałym osobom fizycznym - 50 % bonifikaty od opłaty.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Wróbel

doradca, interim manager PM Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »