| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/153/2011 Rady Miejskiej w Wieliczce

z dnia 25 października 2011r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Wieliczka

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 5a ust. 2 pkt 1, art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), Rada Miejska w Wieliczce uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr VI/85/2011 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Wieliczka wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Odpłatne świadczenia przedszkoli, przy zapewnieniu opieki pedagogicznej oraz bezpiecznych warunków pobytu obejmują:

1) zajęcia opiekuńczo-wychowawcze,

2) zajęcia dydaktyczne, w tym w szczególności: zajęcia sportowe i relaksacyjne, zajęcia rozwijające indywidualne umiejętności, zajęcia zabawowe, zajęcia taneczne i inne zajęcia tematyczne. ";

2) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Za korzystanie przez dziecko ze świadczeń odpłatnych ustala się opłaty w wysokości:

1) 2,50 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć opiekuńczo-wychowawczych,

2) 2,50 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć dydaktycznych. ";

3) § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W przypadku nieobecności dziecka, opłata za korzystanie ze świadczeń przedszkoli podlega zwrotowi w wymiarze wynikającym z liczby godzin nieobecności i stawki opłaty. ".

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wieliczka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. po uprzednim jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce


Tadeusz Luraniec


Uzasadnienie do Uchwały Nr XI/153/2011
Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 25 października 2011 r.

Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) organ prowadzący przedszkole zobowiązany jest określić wysokość opłat za świadczenia przedszkoli publicznych w czasie przekraczającym bezpłatny 5-cio godzinny wymiar zajęć.
Zmiana w Uchwały Nr VI/85/2011 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Wieliczka podyktowana jest koniecznością dostosowania rozwiązań prawnych do nowego rozumienia przepisów ustawy wynikających z orzecznictwa sądów administracyjnych.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce


Tadeusz Luraniec

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Tamara Pokrzywka-Bensalem

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »