| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/87/11 Rady Miejskiej w Ciężkowicach

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Ciężkowice

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2010 roku Dz. U. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 roku Nr 121, poz. 844, z późn. zm.),

Rada Miejska w Ciężkowicach uchwala co następuje:

§ 1.

Ustala się stawki podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Ciężkowice w następujących wysokościach:

1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 1997 roku:

1) powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie - 330,00 zł.

2) powyżej 5,5 ton do 9,0 ton włącznie - 803,00 zł.

3) powyżej 9,0 ton i poniżej 12 ton - 1.041,00 zł.

2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton wyprodukowanego po dniu 1 stycznia 1998 roku:

1) powyżej 3,5 tony do 4,5 ton włącznie - 315,00 zł.

2) powyżej 5,5 ton do 9,0 ton włącznie - 766,00 zł.

3) powyżej 9,0 ton i poniżej 12 ton - 992,00 zł.

3. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton - w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatkowe określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,

4. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 1997 roku:

1) od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony - 909,00 zł

2) od 5,5 tony i poniżej 12 ton - 992,00 zł,

5. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton wyprodukowanego po dniu 1 stycznia 1998 roku:

1) od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony - 865,00 zł

2) od 5,5 tony i poniżej 12 ton - 945.00 zł,


6. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton - stawki podatkowe określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,

7. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton wyprodukowanej do dnia 31 grudnia 1997 roku:

1) od 7,0 ton i poniżej 10,0 ton - 496,00 zł

2) od 10,0 ton i poniżej 12,0 ton - 579,00 zł,

8. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton wyprodukowanej po dniu 1 stycznia 1998 roku:

1) od 7,0 ton i poniżej 10,0 ton - 473,00 zł

2) od 10,0 ton i poniżej 12,0 ton - 551,00 zł,

9. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton - stawki podatkowe określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,

10. od autobusu wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 1999 roku - w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

1) mniej niż 20 miejsc - 525,00 zł

2) od 20 miejsc do 29 miejsc - 735,00 zł

3) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1 102,00 zł,

11. od autobusu wyprodukowanego po dniu 1 stycznia 2000 roku - w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

1) mniej niż 20 miejsc - 493,00 zł

2) od 20 miejsc do 29 miejsc - 682,00 zł

3) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1 155,00 zł,

12. od autobusu, którego jedynym źródłem zasilania jest gaz - bez względu na datę produkcji - w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

1) mniej niż 20 miejsc - 420,00 zł

2) od 20 miejsc do 29 miejsc - 525,00 zł

3) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1 050,00 zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Ciężkowice.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr XXVIII/259/09 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Ciężkowice.


§ 4.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia i ma zastosowanie począwszy od dnia 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ciężkowicach


Zdzisław Szczerba


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/87/11
Rady Miejskiej w Ciężkowicach
z dnia 30 listopada 2011 r.

Stawki podatku od środków transportowych dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

LICZBA OSI I DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA (w tonach)

STAWKA PODATKU (w złotych)

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

nie mniej niż 12 ton i mniej niż 13 ton

1 029

1 102

nie mniej niż 13 ton i mniej niż 14 ton

1 144

1 260

nie mniej niż 14 ton i mniej niż 15 ton

1 260

1 386

nie mniej niż 15 ton i więcej

1 410

1 564

Trzy osie

nie mniej niż 12 ton i mniej niż 17 ton

1 134

1 207

nie mniej niż 17 ton i mniej niż 19 ton

1 249

1 365

nie mniej niż 19 ton i mniej niż 21 ton

1 365

1 491

nie mniej niż 21 ton i mniej niż 23 tony

1 410

1 669

nie mniej niż 23 tony i mniej niż 25 ton

1 554

1 795

nie mniej niż 25 ton i więcej

1 627

1 879

Cztery osie i więcej

nie mniej niż 12 tony i mniej niż 25 ton

1 365

1 410

nie mniej niż 25 ton i mniej niż 27 ton

1 522

1 575

nie mniej niż 27 ton i mniej niż 29 ton

1 575

2 082

nie mniej niż 29 ton i mniej niż 31 ton

1 995

2 780

nie mniej niż 31 ton i więcej

2 045

2 780

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ciężkowicach


Zdzisław Szczerba


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/87/11
Rady Miejskiej w Ciężkowicach
z dnia 30 listopada 2011 r.

Stawki podatku od środków transportowych dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton

LICZBA OSI I DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA ZESPOŁU POJAZDÓW:
CIĄGNIK SIODŁOWY + NACZEPA,
CIĄGNIK BALASTOWY + NACZEPA
(w tonach)

STAWKA PODATKU (w złotych)

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton

1 134

1 165

nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton

1 155

1 249

nie mniej niż 25 ton i mniej niż 31 ton

1 249

1 500

nie mniej niż 31 ton i do 36 ton włącznie

1 587

2 100

powyżej 36 ton

1 732

2 205

Trzy osie

nie mniej niż 12 ton i do 36 ton włącznie

1 764

1 890

powyżej 36 ton i mniej niż 40 ton

1 890

1 942

nie mniej niż 40 ton i więcej

1 942

2 780

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ciężkowicach


Zdzisław Szczerba


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/87/11
Rady Miejskiej w Ciężkowicach
z dnia 30 listopada 2011 r.

Stawki podatku od środków transportowych dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton

LICZBA OSI I DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA ZESPOŁU POJAZDÓW: NACZEPA/PRZYCZEPA + POJAZD SILNIKOWY (w tonach)

STAWKA PODATKU (w złotych)

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Jedna oś

nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton

682

766

nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton

840

997

nie mniej niż 25 ton

997

1 15

Dwie osie

nie mniej niż 12 tony i mniej niż 28 ton

787

892

nie mniej niż 28 ton i mniej niż 33 tony

997

1 081

nie mniej niż 33 tony i do 36 ton włącznie

1 081

1 460

powyżej 36 ton i mniej niż 38 ton

1 155

1 522

nie mniej niż 38 ton i powyżej

1 312

1 942

Trzy osie

nie mniej niż 12 ton i mniej 36 ton włącznie

1 155

1 344

powyżej 36 ton i mniej niż 38 ton

1 207

1 522

nie mniej niż 38 ton i powyżej

1 354

1 659

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ciężkowicach


Zbigniew Szczerba

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

WWW.SCANDIHOME.PL

Sklep internetowy ze skandynawskimi dodatkami do wnętrz

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »