| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/117/2011 Rady Gminy Sękowa

z dnia 6 grudnia 2011r.

w sprawie zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1 i art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) Rada Gminy Sękowa uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/210/2006 Rady Gminy Sękowa z dnia 26 kwietnia 2006r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków wprowadza się następujące zmiany:

1. W rozdz. I § 1 pkt. 1 nazwę "Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sękowej" zmienia się na "Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Sękowej".

2. W rozdz. I § 1 pkt. 2 litera d otrzymuje brzmienie: "Zakład" - należy przez to rozumieć zakład budżetowy o nazwie "Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Sękowej" w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) zatwierdzony uchwałą Nr XVIII/205/2006 Rady Gminy Sękowa z dnia 18 marca 2006r.

§ 2. Wykonanie Uchwały zleca się Wójtowi Gminy Sękowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Sękowa


mgr Maria Wyżkiewicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Piekarczyk

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »