Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLIII/281/09 Rady Gminy Stoczek Łukowski

z dnia 24 listopada 2009r.

w sprawie zasad i trybu przyznawania wyróżnień i nagród za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-02-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe