reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/173/2010 Rady Gminy Józefów nad Wisłą

z dnia 27 kwietnia 2010r.

w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości w związku tworzeniem nowych inwestycji na terenie Gminy Józefów nad Wisłą


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 7 ust. 3 i w związku z art. 20b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. - o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z póź. zm) Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości przez okres 3 lat budowle i budynki lub ich części oraz grunty zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, na których dokonano nowych inwestycji i utworzono, co najmniej 3 nowe miejsca pracy w związku z tą inwestycją.
§ 2. 1. Przez nową inwestycje należy rozumieć inwestycje w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, polegające na utworzeniu nowego lub rozbudowie istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacji produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów bądź na zasadniczej zmianie dotyczącej całościowego procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa; za nową inwestycje uznaje się również nabycie przedsiębiorstwa, której jest w likwidacji albo zostałoby zlikwidowane, gdyby nie został nabyte, przy czym przedsiębiorstwo jest nabywane przez niezależnego inwestora; za nową inwestycję nie uznaje się nabycie wyłącznie udziałów lub akcji przedsiębiorstwa.
2. Przez utworzenie nowych miejsc pracy w związku z nową inwestycją należy rozumieć (łącznie):
1) miejsca pracy utworzone w okresie trzech lat od daty zakończenia inwestycji w przeliczeniu na pełne etaty, oraz
2) wzrost zatrudnienia w liczbie netto w przeliczeniu na pełne etaty, w danym przedsiębiorstwie, w porównaniu ze średnią za okres ostatnich dwunastu miesięcy poprzedzających utworzenie miejsc pracy,
3) nowe miejsca pracy, które będą utrzymane przez okres, co najmniej trzech lat od ich utworzenia.
§ 3. 1. Uchwała ma zastosowanie do inwestycji oddanych do użytkowania po jej wejściu w życie.
§ 4. 1. Uchwała stanowi program pomocy de mini mis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de mini mis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12. 2006 r.
2. Zwolnienie jest udzielane z uwzględnieniem i na warunkach powyższego rozporządzenia oraz polskich przepisów dotyczących pomocy de mini mis.
§ 5. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego
§ 6. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
§ 7. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego
Przewodniczący Rady Gminy Józefów nad Wisłą

Jan Maciej Zając
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Strama

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama