Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Starosty Biłgorajskiego

z dnia 31 stycznia 2012r.

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2012 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 60 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
(tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) ogłaszam, co następuje:

§ 1. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w roku kalendarzowym 2012 ustalam w wysokości:

1.


Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Biłgoraju

2.489,48 zł.

2.


Dom Pomocy Społecznej w Teodorówce

2.391,00 zł.

§ 2. Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-03-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe