| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/75/12 Rady Gminy Ułęż

z dnia 28 czerwca 2012r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem bądż zarządzającym jest Gmina Ułęż oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 , art. 40 ust.1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 15 ust.1 pkt.6 i ust.2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o transporcie zbiorowym ( Dz. U. Z 2011 r., Nr 5 poz. 13) Rada Gminy uchwala , co następuje:

§ 1. Określa się przystanki komunikacyjne, których właścicielem bądź zarządzającym jest Gmina Ułęż , udostępnione dla operatorów i przewoźników:

1. w pasie drogi krajowej Nr 17 w m. Sarny: km89+100 strona lewa, km 89+200 strona prawa.

2. W pasie drogi gminnej Nr 103049 w m. Miłosze: strona prawa i strona lewa.

§ 2. Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem bądź zarządzającym jest Gmina Ułęż:

1. Z przystanków komunikacyjnych , których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ułęż mogą korzystać wyłącznie operator publicznego transportu zbiorowego oraz przewoźnicy, w ramach wykonywania publicznego transportu zbiorowego.

2. Operator i przewoźnicy, którzy korzystają z przystanków komunikacyjnych:

a) korzystają z zatok przystankowych w taki sposób, aby inni operatorzy i przewoźnicy mogli z nich korzystać na równych prawach,

b) każdorazowo powiadamiają Gminę Ułęż o zmianie rozkładu jazdy i ilości przystanków, z których korzystają,

c) na przystankach zatrzymują pojazdy wyłącznie na czas niezbędny do wsiadania i wysiadania pasażerów,

d) czas postoju pojazdów dla linii komunikacyjnych zaczynających bądź kończących swój bieg ustalają w zależności od warunków ruchowych i obłożenia konkretnego przystanku, w sposób nieutrudniający świadczenie usług przez innych operatów i przewoźników,

e) umieszczają w obrębie zatoki przystankowej uzgodniony rozkład jazdy,

f) ponoszą ustalone w odrębnym trybie opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Stanisław Szczepański

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Adamska

Specjalista ds. Public Relations

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »