| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/98/12 Rady Gminy Tuczna

z dnia 19 lipca 2012r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) Rada Gminy Tuczna uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII/69/11 Rady Gminy Tuczna z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok zmienionej uchwałą Nr XIV/74/12 Rady Gminy Tuczna z dnia 27 styczna 2012 r., zmienionej zarządzeniem Nr 5/12 Wójta Gminy Tuczna z dnia 5 marca 2012 r., zmienionej uchwałą Nr XVI/82/12/12 Rady Gminy Tuczna z dnia 28 marca 2012 r., zmienionej zarządzeniem Nr 11/12 Wójta Gminy Tuczna z dnia 27 kwietnia 2012 r., zmienionej uchwałą Nr XVII/88/12 Rady Gminy Tuczna z dnia 22 czerwca 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Określone w § 1 dochody budżetu gminy w kwocie 14.344.615,- zł zwiększa się o kwotę 4.300,- zł do kwoty 14.348.915,- zł, z tego:

dochody bieżące 9.727.971,- zł i dochody majątkowe 4.620.944,- zł,

w tym pkt. 1) otrzymuje brzmienie:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1.546.613,- zł,

w związku z czym, załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określone w § 2 wydatki budżetu gminy w kwocie 11.214.455,- zł zwiększa się o kwotę 4.300,- zł do kwoty 11.218.755,- zł z tego:

wydatki bieżące 9.138.374,- zł i wydatki majątkowe 2.080.381,- zł,

w tym pkt. 1) otrzymuje brzmienie:

1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 1.546.213,- zł,

w związku z czym, załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W określonych, w § 7 pkt 2) wydatkach na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wprowadza się zmiany, w związku z czym załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Kazimierz Harasimuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/98/12
Rady Gminy Tuczna
z dnia 19 lipca 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/98/12
Rady Gminy Tuczna
z dnia 19 lipca 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/98/12
Rady Gminy Tuczna
z dnia 19 lipca 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Rogowska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »