| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/258/14 Rady Miejskiej w Nałęczowie

z dnia 17 lutego 2014r.

w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Na podstawie podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, ze zm.) oraz art. 7 ust. 3 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) - Rada Miejska w Nałęczowie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierząt i ich części na terenie Gminy Nałęczów.

§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami winien dysponować sprzętem, urządzeniami i środkami technicznymi w ilości i jakości dostosowanej do zakresu zamierzonej działalności:

1. Urządzeniami przystosowanymi do humanitarnego odławiania zwierząt;

2. Pojazdami przystosowanymi do transportu zwierząt;

3. Urządzeniami lub sprzętem służącym do bezpiecznego transportu żywych zwierząt.

§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt winien spełniać następujące wymagania:

1. Dysponować sprzętem, urządzeniami i środkami technicznymi w ilości i jakości dostosowanej do zakresu działalności:

a) Urządzeniami lub sprzętem do przechowywania i przygotowywania karmy oraz karmienia zwierząt,

b) Chłodnią lub urządzeniem chłodniczym do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych.

§ 4. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części winien spełniać następujące wymagania:

1. Posiadać tytuł prawny do nieruchomości, na której będzie prowadzona działalność.

2. Prowadzić działalność na terenie ogrodzonym, zabezpieczonym przed dostępem osób postronnych.

3. Dysponować sprzętem, urządzeniami i środkami technicznymi w ilości i jakości dostosowanej do zakresu zamierzonej działalności:

a) pojazdami przystosowanymi do transportu zwłok zwierzęcych i ich części,

b) narzędziami służącymi do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części,

c) chłodnią do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych;

§ 5. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie spalarni zwłok zwierzęcych i ich części winien spełniać następujące wymagania:

1. Dysponować sprzętem, urządzeniami i środkami technicznymi w odpowiedniej ilości i jakości dostosowanej do zakresu zamierzonej działalności:

a) Pojazdem przystosowanym do transportu zwłok zwierzęcych i ich części,

b) Chłodnią do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych,

c) Urządzeniami technicznymi do spalania zwłok zwierzęcych i ich części.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXIX/247/2013 Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nałęczowa.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady


Jacek Wilk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Buchholc

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »