| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/187/13 Rady Gminy Końskowola

z dnia 18 grudnia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Końskowola na 2013r

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/133/2013 Rady Gminy Końskowola z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Końskowola na 2013 r. zmienionej uchwałą Nr XXXI/144/13 Rady Gminy Końskowola z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zmian w budzecie Gminy Końskowola na 2013 r., zmienionej zarządzeniem Nr 99/O/13 Wójta Gminy Końskowola z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Końskowola na 2013 r., zmienionej uchwą Nr XXXIV/153/13 Rady Gminy Końskowola z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Końskowola na 2013 r. , zmienionej zarządzeniem Nr 107/O/13 Wójta Gminy Końskowola z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Końskowola na 2013 r., zmienionej uchwłą Nr XXXVII/158/13 Rady Gminy Końskowola z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Końskowola na 2013 r.,zmienionej uchwałą Nr XXXVIII/165/13 Rady Gminy Końskowola w sprawie zmian w budżecie Gminy Końskowola na 2013 r., zmienionej uchwałą Nr XXXIX/175/13 Rady Gminy Końskowolaz dnia 9 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Końskowola na 2013 r., zarzadzeniem nr 121/O/13 Wójta gminy Końskowola z dnia 28 października 2013 r. w sprawie zmian w budzecie Gminy Końskowola na 2013 r. oraz uchwałą NR XL/177/13 Rady Gminy Końskowola z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budzecie Gminy Końskowola na 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. 1) w § 1 zdanie 1 i pkt 1 otrzymuje brzmienie:"§ 1 Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy po zmianach w kwocie 25.585.664,02 zł, z tego dochody bieżące 25.176.891,02 zł, dochody majątkowe 408.773zł, zgodnie z zał. nr 1. 1) Dotacje celowe na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 3.215.943,62zł.

2) w § 2 zdanie 1 otrzymuje brzmienie:"§ 2 Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy po zmianach w kwocie 27.712.270,02zł, z tego wydatki bieżące 24.622.761,02zł, wydatki majątkowe 3.089.509 zł, zgodnie z zał. nr 2. 1) Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 3.215.943,62 zł.

3) § 3 otrzymuje brzmienie "§ 3 Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości2.126.606zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody okreslone w załączniku nr 3.

4) § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie "§ 4. 1) Określa sie łaczna kwotę planowanych przychodówbudzetu gminy w kwocie2.848.606 zł.

- W załącznikach nr 1, 2, 3, 5, 6, do uchwały wprowadza się zmiany ustalone w załącznikach nr 1, 2, 3, 5 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy Końskowola


Małgorzata Szpyra


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/187/13
Rady Gminy Końskowola
z dnia 18 grudnia 2013 r.

Dochody budżetu gminy po zmianach na 2013r.

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/187/13
Rady Gminy Końskowola
z dnia 18 grudnia 2013 r.

Wydatki budżetu gminy po zmianach na 2013r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/187/13
Rady Gminy Końskowola
z dnia 18 grudnia 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy po zmianach na 2013r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLI/187/13
Rady Gminy Końskowola
z dnia 18 grudnia 2013 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne

infoRgrafika


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLI/187/13
Rady Gminy Końskowola
z dnia 18 grudnia 2013 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Jaszczak

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »