| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LII/278/14 Rady Gminy Stoczek Łukowski

z dnia 6 czerwca 2014r.

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Stoczek Łukowski

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, t.j.) oraz art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 i 3 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 t.j.), Rada Gminy Stoczek Łukowski uchwala, co następuje:

§ 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Stoczek Łukowski, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określony w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, do wymiaru godzin określonego w poniższej tabeli.

l.p.

stanowisko kierownicze

tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin (po obniżce)

1

2

3

1

Dyrektor szkoły, liczącej:

- do 4 oddziały

14

- od 5 do 7 oddziałów

11

- od 8 do 11 oddziałów

8

- od 12 do 17 oddziałów

5

18 oddziałów i więcej

3

2

Wicedyrektor szkoły:

- od 12 do 16 oddziałów

12

- 17 i więcej oddziałów

9

3

kierownik szkoły filialnej

- do 4 oddziałów

16

§ 2. Wymiar zajęć ustalony zgodnie z § 1 odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stoczek Łukowski.

§ 4. Uchwała wchodzi z życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Stoczek Łukowski


Tadeusz Kruk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Andziak

Księgowy / Biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »