| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/80/2015 Rady Gminy Krzywda

z dnia 9 grudnia 2015r.

w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.) przy uwzględnieniu obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M.P. z 2015, poz. 735) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 października 2015 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 r. (M.P. z 2015 r. poz. 1029) Rada Gminy Krzywda uchwala, co następuje:

§ 1. Stawki podatku od środków transportowych wynoszą rocznie :

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie, mającego zamontowane urządzenie zmniejszające niekorzystny wpływ na środowisko naturalne, w zależności od roku produkcji pojazdu:

a) do 1994 r. włącznie- 625zł

b) od 1995 r.- 563zł

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie, bez urządzenia zmniejszającego niekorzystny wpływ na środowisko naturalne, w zależności od roku produkcji pojazdu:

a) do 1994 r. włącznie-637zł

b) od 1995 r.-576zł

3) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 5,5 t do 9 t włącznie, mającego zamontowane urządzenie zmniejszające niekorzystny wpływ na środowisko naturalne, w zależności od roku produkcji pojazdu:

a) do 1994 r. włącznie- 1114zł

b) od 1995 r.- 1052zł

4) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 5,5 t do 9 t włącznie, bez urządzenia zmniejszającego niekorzystny wpływ na środowisko naturalne, w zależności od roku produkcji pojazdu:

a) do 1994 r. włącznie- 1126zł

b) od 1995 r.-1066zł

5) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 9 t i poniżej 12 t, mającego zamontowane urządzenie zmniejszające niekorzystny wpływ na środowisko naturalne, w zależności od roku produkcji pojazdu:

a) do 1994 r. włącznie- 1225zł

b) od 1995 r.- 1176zł

6) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 9 t i poniżej 12 t, bez urządzenia zmniejszającego niekorzystny wpływ na środowisko naturalne, w zależności od roku produkcji pojazdu:

a) do 1994 r. włącznie- 1250zł

b) od 1995 r.- 1187zł

7) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 t, stawki podatku określone są w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

8) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t do 8 t włącznie, mającego zamontowane urządzenie zmniejszające niekorzystny wpływ na środowisko naturalne, w zależności od roku produkcji pojazdu:

a) do 1994 r. włącznie- 1360zł

b) od 1995 r.- 1298zł

9) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t do 8 t włącznie, bez urządzenia zmniejszającego niekorzystny wpływ na środowisko naturalne, w zależności od roku produkcji pojazdu:

a) do 1994 r. włącznie- 1370zł

b) od 1995 r.- 1298zł

10) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 8 t i poniżej 12 t, mającego zamontowane urządzenie zmniejszające niekorzystny wpływ na środowisko naturalne, w zależności od roku produkcji pojazdu:

a) do 1994 r. włącznie- 1421zł

b) od 1995 r.- 1360zł

11) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 8 t i poniżej 12 t, bez urządzenia zmniejszającego niekorzystny wpływ na środowisko naturalne, w zależności od roku produkcji pojazdu:

a) do 1994 r. włącznie- 1433zł

b) od 1995 r.- 1384zł

12) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 t, stawki podatku określone są w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

13) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 t do 10 t włącznie, z wyjątkiem związanych z wyłączną działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od roku produkcji pojazdu:

a) do 1994 r. włącznie- 525zł

b) od 1995 r.- 502zł

14) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą powyżej 10 t do poniżej 12 t, z wyjątkiem związanych z wyłączną działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od roku produkcji pojazdu:

a) do 1994 r. włącznie- 587zł

b) od 1995 r.- 562zł

15) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 t , z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki podatku określone są w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

16) od autobusu do mniej niż 22 miejsca do siedzenia poza miejscem kierowcy, mającego zamontowane urządzenie zmniejszające niekorzystny wpływ na środowisko naturalne, w zależności od roku produkcji pojazdu:

a) do 1994 r. włącznie- 993zł

b) od 1995 r.- 930zł

17) od autobusu do mniej niż 22 miejsca do siedzenia poza miejscem kierowcy , bez urządzenia zmniejszającego niekorzystny wpływ na środowisko naturalne, w zależności od roku produkcji pojazdu:

a) do 1994 r. włącznie- 1040zł

b) od 1995 r.- 993zł

18) od autobusu o liczbie miejsc równej lub wyższej niż 22 miejsca do siedzenia poza miejscem kierowcy, mającego zamontowane urządzenie zmniejszające niekorzystny wpływ na środowisko naturalne, w zależności od roku produkcji pojazdu:

a) do 1994 r. włącznie- 1360zł

b) od 1995 r.- 1237zł

19) od autobusu o liczbie miejsc równej lub wyższej niż 22 miejsca do siedzenia poza miejscem kierowcy, bez urządzenia zmniejszającego niekorzystny wpływ na środowisko naturalne, w zależności od roku produkcji pojazdu:

a) do 1994 r. włącznie- 1421zł

b) od 1995 r.- 1298zł

§ 2. Przez pojęcie - urządzenie zmniejszające niekorzystny wpływ na środowisko naturalne - należy rozumieć posiadanie przez pojazd co najmniej jednego urządzenia ograniczającego emisję spalin, bądź hałasu lub wibracji, w szczególności: katalizatora spalin, certyfikatu EURO 0, 1, 2, 3 lub instalacji gazowej.

§ 3. Z dniem wejścia w życie, jednak nie wcześniej niż 1 stycznia 2016 r. traci moc Uchwała Nr XXXVI/194/2013 Rady Gminy Krzywda z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2013 r. poz.4606).

§ 4. Uchyla się Uchwałę Nr XIII/64/2015 Rady Gminy Krzywda z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzywda.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Wiceprzewodniczący Rady


Dariusz Sztyber


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/80/2015
Rady Gminy Krzywda
z dnia 9 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/80/2015
Rady Gminy Krzywda
z dnia 9 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/80/2015
Rady Gminy Krzywda
z dnia 9 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Buchholc

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »