Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVIII/122/2020 Rady Gminy Kraśnik

z dnia 24 lipca 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/110/2020 Rady Gminy Kraśnik z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-07-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe