Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr 33/I/2020 Miasta Chełm i Gminy Siedliszcze

z dnia 26 sierpnia 2020 r.

w sprawie przejęcia przez Miasto Chełm zadania z zakresu oświaty polegającego na zapewnieniu transportu i opieki dzieciom niepełnosprawnym z terenu Gminy Siedliszcze do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego wchodzącego w skład Zespołu Wychowania i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Chełmie, przy ul. Trubakowskiej 59

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-09-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe