Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV/170/2020 Rady Powiatu w Krasnymstawie

z dnia 21 grudnia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Krasnostawski

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-12-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe