Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV.159.2020 Rady Gminy Radecznica

z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Radecznica

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-12-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe