| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/107/12 Rady Gminy Wielbark

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558 i Nr 113 poz. 984, z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 i Nr 214 poz. 1806, z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 roku Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 roku Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 roku Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 roku Nr 180 poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 roku Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241, z 2010 roku Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675 i Nr 40 poz. 230, z 2011 roku Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887 i Nr 217 poz. 1281 oraz z 2012 roku poz. 567) oraz art. 6 n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2012r. poz. 391) Rada Gminy Wielbark uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Określa się wzór formularza deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Deklarację, o której mowa w ust. 1 właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w Urzędzie Gminy Wielbark w terminie:

a) 14 dni - od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

b) 14 dni - od dnia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2.

Określa się, iż pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w terminie do dnia 15 marca 2013 roku.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielbark.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady


Andrzej Kimbar


Załącznik do Uchwały Nr XVIII/107/12
Rady Gminy Wielbark
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik nr 1

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Stachowiak

Marketing Team Leader w firmie HR Tools

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »