reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/215/13 Rady Gminy Dźwierzuty

z dnia 7 czerwca 2013r.

w sprawie poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zmianami), art. 4 ust 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 197 poz.1172 z późn. zmianami),art. 6 l ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz. 391 ze zmianami), Rada Gminy Dźwierzuty uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór w drodze inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. 1) Dla ułatwienia mieszkańcom Gminy Dźwierzuty wykonywania obowiązków w zakresie wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowiących dochód Gminy, ustala się inkasenta dla każdego sołectwa Gminy Dźwierzuty.

2) Jako inkasentów opłaty o której mowa § 1 ustala się sołtysów Gminy Dźwierzuty.

3) Termin rozliczenia się inkasentów z zainkasowanych kwot upływa w terminie 3/trzech/ dni roboczych następujących po upływie terminu płatności ustalonego za pomocą uchwały Rady Gminy Dźwierzuty. Pobrane kwoty inkasent jest zobowiązany w ciągu 3 dni roboczych wpłacić na konto Gminy Dźwierzuty.

4) Osoby fizyczne będące inkasentami dokonują czynności inkasa osobiście.

5) Zarządzenie poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa nie wyklucza uiszczania należności przez mieszkańców bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy Dźwierzuty lub na właściwy rachunek bankowy Gminy Dźwierzuty.

§ 3. Za czynności określone w § 1 inkasentom przysługuje wynagrodzenie prowizyjne od zainkasowanych kwot w wysokości określonej w załączniku do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dźwierzuty.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Sawicki


Załącznik do Uchwały Nr XXV/215/13
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 7 czerwca 2013 r.

Wynagrodzenie prowizyjne poszczególnych inkasentów.

1) Sołectwo Dąbrowa - 4,5%

2) Sołectwo Dźwierzuty - 5%

3) Sołectwo Gisiel - 4,5%

4) Sołectwo Jabłonka - 4,5%

5) Sołectwo Jeleniowo - 10%

6) Sołectwo Linowo - 4,5%

7) Sołectwo Łupowo - 4,5%

8) Sołectwo Miętkie - 4,5%

9) Sołectwo Nowe Kiejkuty - 4,5%

10) Sołectwo Olszewki - 4,5%

11) Sołectwo Stankowo - 4,5%

12) Sołectwo Orzyny - 4,5%

13) Sołectwo Rańsk - 8 %

14) Sołectwo Rumy - 4,5%

15) Sołectwo Sąpłaty - 6,5%

16) Sołectwo Targowo - 4,5%

17) Sołectwo Popowa Wola - 8 %

18) Sołectwo Grodziska - 4,5%

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Paszkowski

Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama