| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/817/2014 Rady Miejskiej w Elblągu

z dnia 6 marca 2014r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399), uchwala się, co następuje:

§ 1. Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Elbląg zobowiązani są wnosić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 15-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy.

§ 2. Właściciele nieruchomości, o których mowa w § 1 wnoszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi miesięcznie.

§ 3. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest bez wezwania, gotówką lub kartą płatniczą w kasie Urzędu Miejskiego w Elblągu albo przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Elblągu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elbląg.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXIV/663/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 1 kwietnia 2014 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu


Janusz Nowak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Kujawska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »