reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LI/318/2014 Rady Gminy Ostróda

z dnia 28 kwietnia 2014r.

w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Ostróda oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a oraz art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Ostróda, zwanej dalej Gminą oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

§ 2. Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy od osób fizycznych i prawnych w celu realizacji zadań Gminy, następuje na podstawie zarządzenia Wójta Gminy:

1)nieodpłatnie, bez ograniczeń;

2)odpłatnie jeżeli cena nabycia nie przekracza 0,5% ogólnych wydatków budżetu Gminy, określonych w uchwale budżetowej Gminy na dany rok.

§ 3. Zbywanie nieruchomości stanowiących mienie komunalne następuje na podstawie zarządzenia Wójta Gminy, gdy wartość zbywanej nieruchomości nie przekracza 1% ogólnych dochodów budżetu Gminy, określonych w uchwale budżetowej Gminy na dany rok.

§ 4. Zamiana nieruchomości stanowiących własność Gminy na nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych lub prawnych następuje na podstawie zarządzenia Wójta Gminy, gdy wartość zbywanej nieruchomości gminnej nie przekracza 1 % wydatków budżetu Gminy, określonych w uchwale budżetowej Gminy na dany rok.

§ 5. Wójt Gminy jest upoważniony do wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości Gminy bez zgody Rady Gminy na okres do 10 lat.

§ 6. 1. Nieruchomości stanowiące własność Gminy mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi poprzez ustanowienie służebności przesyłu lub służebności gruntowej.

2. Ustanowienie służebności, o których mowa w ust. 1 następuje za wynagrodzeniem, które ustali Wójt Gminy w drodze zarządzenia, z zastrzeżeniem ust. 3 i ust. 4.

3. Ustanowienie służebności przesyłu może nastąpić nieodpłatnie na rzecz przedsiębiorcy w przypadku gdy buduje lub korzysta z urządzeń na potrzeby nieruchomości stanowiącej własność Gminy.

4. Obciążenie nieruchomości służebnością gruntową może nastąpić nieodpłatnie, jeżeli konieczność ustanowienia służebności powstała w związku ze zbyciem nieruchomości Gminy.

§ 7. Traci moc uchwała Nr LIV/266/10 Rady Gminy Ostróda z dnia 27 września 2010 r. w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Ostróda służebnością przesyłu.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda


Andrzej Wiczkowski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Musolf

ekspert z zakresu podatków i ceł

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama