reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.206.2014 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego

z dnia 30 października 2014r.

stwierdzające nieważność w całości uchwały Nr XXXIX/376/14 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 8 października 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Braniewskiego w 2015 roku

Na podstawie art. 79 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (Dz. U. z
2013 r poz. 595 z póżn. zm.) stwierdzam nieważność uchwały Nr XXXIX/376/14 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 8 października 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Braniewskiego w 2015 roku.

Uzasadnienie

Rada Powiatu Braniewskiego, powołując się na art. 12 pkt 7 i pkt 11 ustawy o samorządzie powiatowym, oraz art. 31 ust.1 i 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. Nr 208, poz. 1240) w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014r. w sprawie maksymalnych opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2015 roku (M.P. z 2014 r, poz. 676), podjęła w dniu 8 października 2014 roku uchwałę, o której mowa na wstępie.

W tytule uchwały wskazano, iż ustalone uchwałą opłaty znajdują zastosowanie do zdarzeń powstałych w 2015 roku. Jednakże treść uchwały wskazuje, iż ustalone w §1 uchwały opłaty za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych mają być stosowane w roku 2014.

Powyższa rozbieżność między tytułem uchwały a jej treścią nie pozwala na jednoznaczne ustalenie w jakim okresie ustalone opłaty mają obowiązywać. Należy podkreślić, iż wszystkie akty normatywne tworzone przez jednostki samorządu terytorialnego, ale w szczególności akty prawa miejscowego winny zawierać jasne i zrozumiałe regulacje. Niedopuszczalnym jest, aby postanowienia zawarte w akcie prawa miejscowego były ze sobą sprzeczne lub rozbieżne.

Tymczasem z uchwały Nr XXXIX/376/14 rady Powiatu Braniewskiego nie można wywnioskować, czy ustalone w niej opłaty dotyczą roku 2014 czy też 2015.

W tej sytuacji trudno także ocenić, czy ustalone w §1 uchwały opłaty odpowiadają obowiązującemu prawu tj czy nie przewyższają maksymalnych opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych, które są ustalane na każdy rok kalendarzowy przez Ministra Finansów i ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

Biorąc powyższe pod uwagę należało rozstrzygnąć jak na wstępie.

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia, za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie w terminie 30 dni od daty jego otrzymania.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski


Marian Podziewski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Sądej

Prawnik specjalizujący się w tematyce podatkowej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama