| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/49/15 Rady Gminy Janowiec Kościelny

z dnia 29 czerwca 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Janowcu Kościelnym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r., poz.594 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) Rada Gminy Janowiec Kościelny uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr V/31/11 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Janowcu Kościelnym (Dz.Urz.Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 43, poz. 719 z dnia 12.04.2011r.), wprowadza się następujące zmiany:

1. w załączniku do Uchwały nr V/31/11 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie Statutu Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Janowcu Kościelnym wprowadza się następujące zmiany:

1) W Rozdziale II pt. "PRZEDMIOT DZIAŁANIA ZAKŁADU", w § 3 dodaje się punkty 11 i 12 w brzmieniu: "11). Administrowanie boiskami na terenie Gminy, z wyłączeniem boisk szkolnych." "12). Administrowanie i utrzymanie hydrantów przeciwpożarowych."

2. zmienia się załącznik Nr 1 do Statutu Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Janowcu Kościelnym zatwierdzonego Uchwałą nr V/31/11 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 22 lutego 2011 roku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowiec Kościelny.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady


Zbigniew Ambroziński


Załącznik do Uchwały Nr IX/49/15
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 29 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Witold Modzelewski Radca Prawny

Kancelaria prawnopodatkowa w grupie Instytutu Studiów Podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »