reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/80/16 Rady Gminy Wilczęta

z dnia 18 marca 2016r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wilczęta na 2016 r

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art.258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d") oraz lit. "i") ustawy z dnia 8 marca 1990 r. osamorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/69/2015 Rady Gminy Wilczęta z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczęta na 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 11.815.378,00 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 1.827.021,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 11.549.878,00 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 265.500,00 zł."

2) § 2.1. uchwały otrzymuje brzmienie:

"§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 13.367.335,26 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 1.849.221,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 11.318.394,59 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 2.048.940,67 zł.".

3) § 2.2. uchwały otrzymuje brzmienie:

"§ 2.2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 1.053.240,67 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3."

4) § 2.3.1) uchwały otrzymuje brzmienie:

"§ 2.3.1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4a."

5) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.551.957,26 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z;

1) kredytów w kwocie 1.459.017,26 zł;

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżących budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 92.940,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 5".

6) § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

"§ 4. Przychody budżetu w wysokości 2.050.900,00 zł, rozchody w wysokości 498.942,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5".

7) § 5 uchwały otrzymuje brzmienie:

"§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 100.000,00 zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.459.017,26 zł;

3)spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 268.942,74 zł.

8) § 9 uchwały otrzymuje brzmienie:

"§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6".

§ 2. W pozostałym zakresie uchwała nie ulega zmianie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Wilczęta


Krystyna Kaczyńska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/80/16
Rady Gminy Wilczęta
z dnia 18 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/80/16
Rady Gminy Wilczęta
z dnia 18 marca 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/80/16
Rady Gminy Wilczęta
z dnia 18 marca 2016 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/80/16
Rady Gminy Wilczęta
z dnia 18 marca 2016 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XII/80/16
Rady Gminy Wilczęta
z dnia 18 marca 2016 r.
Zalacznik4a.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/80/16
Rady Gminy Wilczęta
z dnia 18 marca 2016 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/80/16
Rady Gminy Wilczęta
z dnia 18 marca 2016 r.
Zalacznik6.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Justyna Świder

specjalista z zakresu prawa oświatowego i samorządowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama