reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LXXVI/602/2010 Rady Miasta Świnoujście

z dnia 30 września 2010r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w mieście Świnoujście

Na podstawie art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t. j. Dz. U. z 2008 roku Nr 45, poz. 271, zm. Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 92, poz. 753, Nr 95, poz. 788, Nr 98, poz. 817, z 2010 roku Nr 78, poz. 513 i Nr 107, poz. 679) oraz art. 40 ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 i z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675), po zasięgnięciu opinii Okręgowej Izby Aptekarskiej w Szczecinie i art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. z 2010 r. Nr 17, poz. 95), Rada Miasta Świnoujście uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miasta Świnoujście NR LVI/462/2009 z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Świnoujście do wykazu aptek zawartego w § 1 uchwały dodaje się pozycję nr 17 o treści:

"§ 1. poz. 17.

17.

Apteka "Marta"
ul. Roosevelta 27-29
Tel. 885-34-75

g. 8.00 - g. 20.00

g. 9.00 - g. 15.00

nieczynna

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świnoujście.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Zbigniew Pomieczyński


Uzasadnienie

Na podstawie art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2008 roku Nr 45, poz. 271 z późn. zm.) rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie określa, w drodze uchwały, rada powiatu, po zasięgnięciu opinii samorządu aptekarskiego. Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych powinien być dostosowany do potrzeb ludności i zapewniać dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy.
Do tej pory w Świnoujściu funkcjonowało 16 aptek. W związku z otwarciem nowej Apteki "Marta" przy ul. Roosevelta 27-29 zasadnym jest podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Świnoujście NR LVI/462/2009 z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Świnoujście. Projekt uchwały zaopiniowany został pozytywnie przez Okręgową Izbę Aptekarską w Szczecinie.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

FSG Podatki Sp. z o.o.

FSG Podatki Sp. z o.o. stanowi część grupy FSG, specjalizując się w świadczeniu kompleksowych usług doradztwa podatkowego. Misją naszej firmy jest zapewnienie Klientom bezpieczeństwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama